top of page
DSC_3773.jpg

Träna på NRF

På Njurunda ryttareförening är vi stolta över att vi har en väldigt fin stämning och härlig gemenskap. Det är viktigt för oss att jobba med vår värdegrund eftersom det är vi alla som bidrar till hur vi trivs på ridskolan.

Rubrik 2

Alla som tränar på NRF:s anläggning ska erlägga medlemsavgift och anläggningsavgift.

Tider i ridhuset som ej är bokade av NRF är öppna för medlemmar med abonnemang att träna på. Möjlighet att styra disciplin på lediga ridhustider görs på lista i stallet (Se ridhusregler).

Träningar för tränare / ridlärare anordnas av klubben.

Enskild träning för medhjälpare är tillåtet. Om medhjälparen tar ett arvode för uppdraget krävs att denne gör det i klubbens regi och med klubben gällande prislista. Du som vill nyttja Njurunda Ryttareförening anläggning för att erbjuda din träningsverksamhet till klubbens medlemmar ska ansöka om att bli tränare och måste då uppfylla nedanstående kriterier.

Så här söker jag till att bli klubbtränare.

 • Ansök om att bli tränare via detta dokument hos Njurunda Ryttareförening. Det signerade dokumentet sänds per mail/post.

 • Bifoga F-skattsedel i din ansökan.

 • Ansökan gäller för ett år i taget.

 • Förnyelse av ansökan skall inkomma till Njurunda Ryttareförening för behandling senast den 2 december respektive 2 juni. Vid förnyelse av ansökan ska det framgå att de krav som ställs på klubbtränare har uppfyllts. Beslut om godkännande lämnas till klubbtränaren senast 14 dagar efter sista ansökningsdagen.

 

Regler för träning i grupp eller enskilt på Njurunda Ryttareförening

 • Intresseansökan om veckoträning i grupp skickas in av tränaren till Ridskolechefen för beslut, lämpligast med e-post till adressen jannike@njurunda-rf.se

 • Ansökan ska innehålla: Krav på arvode samt deltagare (vilka ekipage som träningen skall hållas för)

 • Vid ett godkännande anlitar Njurunda Ryttareförening tränaren.

 • Vid konkurrens om tiderna ges företräde till i första hand till tävlande för Njurunda Ryttareförening samt befintliga grupper, och i andra hand ej tävlande för Njurunda Ryttareförening.

 • Ansökan görs av dig som vill bli tränare inför varje termin där vårtermin sträcker sig från 1 januari – 30 juni samt hösttermin från 1 juli – 31 december.

 • Ansökan för vårtermin skall inkomma till ridskolan för behandling senast den 2 december året innan terminen startar och för höstterminen senast 2 juni. Beslut om godkännande lämnas till tränaren senast 14 dagar efter sista ansökningsdag. Finns vakanta tider efter sista ansökningsdag kan en sen ansökan göras.

 • I övrigt gäller alltid klubbens ridhusregler. Dessa finns anslagna i ridhusen samt på klubbens hemsida:  www.njurunda-rf.se

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta ridskolan på info@njurunda-rf.se

bottom of page