top of page
DSC_3950.jpg

Föreningen

Årsmöte 26 februari 2023

Njurunda Ryttareförening bjuder in alla medlemmar till årsmöte.

Söndag den 26 februari kl. 15:00 i cafeterian på NRF.

Anmäl dig gärna till årsmötet via e-post till styrelse@njurunda-rf.se

Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmar i cafeterian en vecka innan årsmötet, samt i länklistan nedan.

Varmt välkommen!


Läs handlingarna inför årsmötet

Verksamhetsberättelse 2022

Resultat- och balansräkning

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2023

Valberedningens förslag till val av styrelse 

bottom of page